• Home
  • Actualitate
  • Calendar ortodox 9 noiembrie 2023. Mare sărbătoare: Sfântul Nectarie, vindecătorul de cancer. Rugăciune puternică pentru vindecare de boli deosebit de grave

Calendar ortodox 9 noiembrie 2023. Mare sărbătoare: Sfântul Nectarie, vindecătorul de cancer. Rugăciune puternică pentru vindecare de boli deosebit de grave

Mulţi dintre cei care s-au vindecat rugându-se la Sfântul Nectarie au dat mărturie, de-a lungul timpului, despre minunile pe care Sfântul le-a săvârşit cu ei.

Sărbători religioase 9 noiembrie 2023

Ortodoxe: Sfântul Nectarie Taumaturgul

Greco-catolice: Sf. m. Onisifor și Porfirie; Sf. cuv. Matroana și Teoctista din Lesbos

Romano-catolice: SFINŢIREA BAZILICII DIN LATERAN

Calendar ortodox 9 noiembrie 2023. Cine a fost Sfântul Nectarie Taumaturgul
Sfântul Nectarie Taumaturgul s-a născut pe 1 octombrie 1846, în Silivria, un orășel situat în provincia Tracia din nordul Greciei, potrivit crestinortodox.ro. La botez, a primit numele Anastasie. La vârsta de 14 ani a plecat spre Constantinopol ca să-și continue studiile.

În anul 1866, ajunge în insula Chios, unde lucrează ca pedagog și dascăl. La 27 de ani, intră în Mănăstirea Nea Moni și primește numele de Lazăr. După un an este hirotonit diacon şi primeşte numele Nectarie.

După ce a absolvit cursurile Facultății de Teologie din Atena, a plecat în Egipt. După patru ani, este hirotonit mitropolit onorific de Pentapolis.

Unii slujitori ai Bisericii din Alexandria îl acuză de faptul că urmăreşte să-i ia locul patriarhului. Din acest motiv, Nectarie este trimis în Grecia în anul 1890. Totodată, i se retrage şi cinstea arhierească.

Sfântul Nectarie întemeiază Mănăstirea Sfânta Treime din insula Eghina, unde rămâne până la sfârșitul vieții. Trece la cele veșnice pe 8 noiembrie 1920, după ce, timp de un an și jumătate, s-a luptat cu suferinţele trupeşti cauzate de cancer. El este grabnic vindecător de cancer și de alte boli grave.

Moaștele sale sunt izvorâtoare de mir.

Calendar ortodox 9 noiembrie 2023. Rugăciune către Sfântul Nectarie pentru vindecare de orice boală

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința.

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!


Distribuie